aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Privacy

Bescherming persoonsgegevens

De privacy van persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling en zijn ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe aCote met haar persoonsgegevens omgaat staat beschreven in haar Privacy Reglement.

aCotePrivacyregelementV2014