aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Wet verbetering Poortwachter

poortwachterDe Wet verbetering Poortwachter bepaald dat de werkgever is volledig verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Die werknemer wordt verplicht om mee te werken. Wanneer of werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen houden volgen er financiële sancties. Hierbij is het niet van belang of de werknemer schuld heeft aan het ziekteverzuim, een werknemer met een hernia vanwege te zwaar sporten bijvoorbeeld moet dus ook door de werkgever gere-integreerd worden. Vraag de Arbeidsdeskundige van aCote hoe de schadelast van verzuim te beperken.

Poortwachter

Een casemanager (iemand van het eigen bedrijf of een arbodienst) dient bij ziekte een strak tijdpad te bewaken. Vanaf het eerste moment van verzuim dient er actie ondernomen te worden. Wanneer duidelijk is dat het verzuim langer duurt dan 6 weken dan dient er door een bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld te worden. In deze probleemanalyse staat een beschrijving van de aard van de beperkingen, de mogelijkheden, de doelstelling (terugkeer in eigen functie, dan wel in aangepast werk of een andere functie) en een werkhervattingsprognose. Zowel werkgever als werknemer dienen het re-integratiedossier bij te houden. Alle gegevens en resultaten worden hierin bijgehouden. Als dit niet goed gebeurd kan het UWV een sanctie ten grootte van een jaarsalaris opleggen. Vraag de Arbeidsdeskundige van aCote om advies.

Na een jaar ziekte

Na een jaar ziekte dienen werkgever en werknemer een z.g. opschud moment te prikken. Er wordt gekeken naar het afgelopen jaar en afspraken gemaakt hoe er z.s.m hervat kan worden. Eventueel dient er re-integratie ingezet te worden.  De Arbeidsdeskundige van aCote kan hierbij behulpzaam zijn in de vorm van een Arbeidsdeskundig onderzoek en advies. Wordt dit niet gedaan kan het UWV een sanctie ten grootte van een jaarsalaris opleggen.

Verzuim einde tweede jaar

Aan het einde van het tweede jaar van verzuim dient de werknemer een WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag in te leveren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wanneer een werkgever naar mening van het UWV te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WIA te houden, kan deze als sanctie opgelegd krijgen dat hij maximaal een jaar lang het loon van de werknemer door moet betalen.

Werking in de praktijk

Over het algemeen werkt de wet verbetering poortwachter goed. Door vroegtijdige re-integratie-inspanningen kan de schadelast van verzuim behoorlijk bekort worden en het herstel bevorderd. Dat is in het belang van zowel werkgever en werknemer. De regelgeving is echter complex en de belangen groot. Laat daarom de specialist meekijken: de Arbeidsdeskundige van aCote.