aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Outplacement

OutplacementOutplacement is eigenlijk een bijzondere vorm van re-integratie. Is bij re-integratie de oorzaak vaak gelegen in ziekte, gebrek of werkeloosheid. Bij outplacement is de oorzaak vaak re-organisatie of een verschil van mening.

Bijvoorbeeld een werkgever die op bedrijfseconomische reden besluit om een (aantal) medewerker(s) te ontslaan zal veelal verplicht worden gesteld door het UWV, kantonrechter of MR om de medewerker te ondersteunen bij het verwerken van het verlies van de baan en het vinden van een nieuwe werkomgeving.

Ook bij een dermate groot verschil van mening dat de werknemer en de werkgever niet langer door een deur kunnen is het verstandig om afspraken te maken en uit elkaar te gaan. Een outplacement is nagenoeg altijd een onderdeel van deze afspraken.

Vaak ook wordt er gesproken over een zogenaamde ontslagvergoeding. Hiervoor wordt veelal de kantonrechtersformule gebruikt. Dit lijkt in eerste instantie voor de werknemer interessant. In de praktijk valt het vaak tegen. Met de versoepeling van het ontslagrecht zijn de ontslagvergoedingen een stuk minder lucratief. Bovendien wordt vergeten dat de fiscus dit ziet als inkomen en hier al gauw 50% belastingen over heft. Het restant van het bedrag dient dan als inkomensaanvulling vanwege (zeker voor de hoge inkomens) de veel lagere WW (maximaal ca. €1500 netto). Als het niet lukt om een baan te vinden rest slechts de bijstand. Tenminste als niet eerst het huis moet worden opgegeten of de auto verkocht.

In bijna alle gevallen is het snel weer vinden van een nieuwe werkomgeving en bijbehorend inkomen verreweg aan te bevelen. Hier kan aCote van grote waarde blijken.

Neemt u vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.

aCote werkt!