aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Spoor 1

Spoor 1Re-integratie bij de eigen werkgever

Iedereen voelt zich wel eens niet lekker. Soms is het niet verstandig of mogelijk om te gaan werken. Dan ben je ziek. Bijna altijd is het ergste ongemak met een paar dagen voorbij en kan het werk hervat worden. Soms helaas niet. Dan is er echt wat aan de hand. Dat kan lichamelijk zijn, maar ook vaak geestelijk. Ook problemen in de werk of thuissituatie komen vaak voor. Steeds vaker zien wij mensen met problemen op meerdere levensgebieden. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van werk, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid of combinaties hiervan. In dit soort gevallen is er grote kans op langdurig verzuim en is het verstandig om aCote mee te laten kijken.

Wettelijk gezien dienen de werkgever en werknemer aan veel voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld de Wet verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandigheden wet.

De werkgever moet het loon doorbetalen, iemand uw werk laten overnemen en kosten en moeite nemen om u te helpen bij het herstel. Dit kost dus 3x geld. De meeste werkgevers zijn sociaal en nemen dit ook heel serieus. Sommige niet. Deze werkgevers krijgen een boete van een jaarsalaris. Mocht blijken dat het ziekteproces leidt tot afkeuring volgens de WIA dan heeft de werkgever al 2 jaar betaald én krijgt ook nog eens te maken met een verhoging van de gedifferentieerde WGA premie waardoor hij tot 10 jaar lang extra betaald over de hele loonsom van het bedrijf. Kortom het is belangrijk om de juiste dingen te doen, fouten kosten veel geld. Reden genoeg om aCote in te schakelen.

De werknemer moet kort gezegd alle moeite doen om beter te worden. Hij moet contact onderhouden met de werkgever. Hij moet zich onder medische behandeling stellen en regelmatig op visite bij de ARBO dienst. Hij moet meewerken aan de re-integratie en moet in redelijkheid alternatieve werkzaamheden die hij nog wel kan aanvaarden. Als hij dat niet doet kan dit leiden tot een loonsanctie en zelfs ontslag.

Mocht de ziekte leiden tot afkeuring, dus WIA dan wordt de uitkering op voorwaarde van het benutten van de restcapaciteit verstrekt. Dit betekend letterlijk dat het inkomen beneden bijstandsniveau kan uitkomen. Reden genoeg dus om de juiste dingen te doen en aCote in te schakelen.

Kort gezegd kan aCote werkgever en werknemer vanuit haar expertise bijstaan in het hele proces van ziekte tot herstel en hervatten van het werk. Dit noemt men re-integratie bij de eigen werkgever of re-integratie in het eerste Spoor. Hierbij werken we graag samen met de arbodienst van het bedrijf.

Onze ervaring leert dat in veel gevallen de schadelast van het verzuim aanmerkelijk bekort kan worden met de juiste ondersteuning. Zeker als deze vroegtijdig wordt ingezet. Ook wordt het hele proces door de extra duidelijkheid en de ondersteuning als minder bedreigend ervaren. Het is prettig als iemand met je meedenkt. Dit heeft een positief effect op het herstel. En een werkgever die zelfs een coach voor je inhuurt als je het even moeilijk hebt, daar wil je toch graag voor werken?

Werkgever en werknemer zijn uitgenodigd om vrijblijvend informatie in te winnen.

aCote Werkt!