aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Spoor 2

Spoor 2Externe Re-integratie

Als tijdens de re-integratie blijkt dat door ziekte of gebrek het niet mogelijk is om het eigen werk weer op te pakken dan moet er onderzocht worden of er binnen de organisatie nog andere functies zijn die tot de mogelijkheden behoren. Dit is een van de specialiteiten van een arbeidsdeskundige van aCote. Mocht blijken dat dit niet tot de mogelijkheden behoort dan zal het vrijwel in alle gevallen er toch nog wel mogelijkheden voor werk zijn, maar dan bij een andere werkgever. Dit wordt restcapaciteit genoemd. Hoe vervelend ook, wettelijk gezien is het dan verplicht om dat ook te gaan doen. Zelfs al betekent dit ontslag en mogelijk een lager salaris. Het is ook wel logisch: Je moet doen wat je kan om niet werkloos te worden en werken is natuurlijk veel bevredigender als thuis zitten.

De werkgever is in dit soort gevallen verplicht om actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Liefst zo snel mogelijk. In de praktijk wordt dit vaak uitbesteed aan een re-integratiebedrijf. aCote is dan een goede keuze. Vanwege de arbeidsdeskundige expertise, het regionale netwerk en de betrokken coaches.

In dit soort situaties is het voor de werknemer prettig om een onafhankelijke coach aan je zijde te hebben die ondersteuning biedt en het overzicht behoudt in het hele moeilijke proces van het accepteren van de beperking of ziekte en het daarbij behorende verlies van baan en zekerheid. De praktijk leert dat met hulp van de coach deze acceptatie en verwerking aanmerkelijk sneller plaatsvindt. Dit heeft als groot voordeel dat er eerder uitgekeken kan worden naar een nieuwe baan en wordt de kans op werkloosheid fors kleiner.

Vaak loopt parallel hieraan het Poortwachter proces en zal het WIA dossier voor de WIA keuring opgesteld moeten worden. Hiervoor is het belangrijk dat vanaf dag 1 de juiste dingen gedaan zijn. Verder is het wenselijk dat het dossier ook in medische zin duidelijkheid biedt opdat de verzekeringsarts (van de WIA) een juiste inschatting van de werkelijke mogelijkheden kan maken. Met name een overschatting van de resterende mogelijkheden van de medewerker leidt tot forse problemen. De medewerker moet werken. Als dit niet lukt heeft de werkgever een forse schadepost of in het geval van een gedeeltelijke WIA zal het niet werken al snel leiden tot een korting op de uitkering zelfs tot onder het minimumniveau. aCote is zich hiervan zeer bewust en zal het liefst de regie nemen om dit tot een goed einde te brengen.

Werkgever en werknemer zijn uitgenodigd om informatie in te winnen.

Het eerste kennismakingsgesprek met de werkgever en werknemer is vrijblijvend. Als tijdens het gesprek blijkt dat er chemie is tussen de coach en de cliënt én aCote denkt toegevoegde waarde te hebben om succesvol te kunnen zijn, dan zal er in samenwerking met de cliënt een re-integratieplan en offerte opgesteld worden. Na acceptatie van de offerte door de werkgever zal er worden gestart met de uitvoering van het plan wat zal leiden tot de nieuwe baan. Tegelijk zal ook hulp bij alle wettelijke verplichtingen en regelzaken geboden worden. Dat is prettig.

Re-integratie: aCote werkt!