aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Visie

hand okeaCote werkt vanuit de visie dat de komende decennia er personeelsschaarste zal optreden. Er is voor iedereen werk en iedereen heeft ook het recht om te werken.

Echter de zekerheid van een baan verschuift naar de zekerheid van werk. Dit is bedreigend voor degene die denken dat alles hetzelfde zal blijven en het biedt ongekende kansen voor wie het kan zien en ze wil benutten.

Denk aan: Vergrijzing, demografische ontwikkelingen, de complexer wordende maatschappij, technologische ontwikkelingen, globalisering, concurrentie, kennisvlucht, personeelsschaarste, prijsdruk, werkdruk, informatiestress, keuzestress, burnout, recessie, voortdurende reorganisatie, verminderde baanzekerheid, nadruk op diploma’s, flexibele arbeidsvormen, minimale ontslagbescherming, werkloosheid, toenemende eisen vanuit de overheid, terugtredende overheid, uitholling van de WW, WIA, AOW, bezuinigingen op onderwijs, falende zorg, pensioen naar 71 jaar.

aCote werkt voor organisaties die het beste uit zichzelf en haar personeel willen halen en streven naar een gezond onderneming- en werkklimaat. Dit is hét antwoord op de persoonlijke en maatschappelijke veranderingen waar we mee geconfronteerd worden.

Buzzwords zijn: Visie, onderscheidend vermogen, goed beleid, personeelsplanning, kennisborging, leeftijdsbewust personeelsbeleid, demotie, jobcarving, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, Flexicurity, mobiliteit, verzuimlastbeperking.

aCote werkt door van binnenuit (samen) te werken aan de ontwikkeling van uw organisatie vanuit de focus op mensen en werk.

Hoe verhoogt u de betrokkenheid en de inzetbaarheid van uw medewerkers? Wat kunt u eraan doen om de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers te stimuleren?
Hoe kunt u flexibel omgaan met veranderingen en de creativiteit en het enthousiasme behouden?
aCote werkt met mensen die actief zijn op (of terug willen naar) de arbeidsmarkt en maakt deze effectiever. Dit doet zij door het stimuleren van persoonlijke groei, identiteit, vitaliteit, effectiviteit, employability en daarmee flexicurity. aCote werkt kort gezegd met mensen die de controle over hun leven terug willen en die gelukkig willen zijn.

aCote werkt met een multidisciplinair team dat volledig achter de missie van aCote staat. Het zijn gekwalificeerde professionals die oog hebben voor de cliënt. Zij zijn communicatief vaardig en ondernemend. Zij werken aan hun persoonlijke groei en delen hun kennis actief.

aCote heeft een breed (regionaal) netwerk en is op de hoogte van de regionale situatie.

aCote werkt aan continuïteit en kwaliteit van dienstverlening boven commercieel gewin. Om hier uiting aan te geven heeft aCote bewust geen winstoogmerk.

Kortom: aCote werkt !