aCote Werkt!
Get Adobe Flash player

Suggestie’s of klacht

Ontevreden of mogen wij iets leren?

aCote is een continue lerende organisatie. Ons motto: Verbeter jezelf! passen wij allereerst op ons zelf toe. Ook wij maken fouten. Dat is niet erg. De kunst is een fout rechtvaardig te herstellen en hiervan te leren. Hierin zijn wij zorgvuldig.

Coaching blijft echter mensenwerk. Het kan voorkomen dat er een fout wordt gemaakt. Indien dit het geval is kunt u ons helpen door dit met de coach bespreekbaar te maken. Deze zal dit zeker serieus nemen en oppakken.

 

Heeft u een Klacht?

Mocht er naar uw mening iets zijn dat u niet met de coach kunt of wilt bespreken, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot aCote of een klacht formuleren. Wij danken u bij voorbaat hiervoor. Het is misschien niet leuk, maar helpt ons wel om te leren en te groeien. Uw klacht zullen wij zorgvuldig behandelen. Het protocol hiervoor staat beschreven in ons klachten Reglement. Zo weet u precies wat er met uw klacht wordt gedaan.

aCoteKlachtenreglementV2014